Projekty EU

1 - Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0005261

Název projektu: Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1

Příjemce dotace: Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, IČ 60799358

Program: Integrovaný regionální operační program

Harmonogram realizace projektu: 04/2017 – 12/2019

Výše dotace od EU: 10 841 742,00 Kč

Výše dotace od státu: 637 750,00 Kč

Hlavním cílem předkládaného projektu je zpřístupnění kaple sv. Anny, jako součástí NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava veřejnosti, záchrana a ochrana části památkového fondu před špatným technickým stavem, rozšíření nabídky významných atraktivit v oblasti cestovního ruchu a zvýšení potenciálu olomoucké aglomerace v oblasti cestovního ruchu a prezentace kulturního dědictví.

Kaple sv. Anny patří k NKP palác Přemyslovský, Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava, jako jedná z 8 NKP Olomoucké aglomerace. Realizace projektu zpřístupnění a revitalizace kaple sv. Anny přispěje k naplnění specifického cíle 3.3 "Podpora regionálních dominant" Strategie ITI. Napomůže k aktivizaci potenciálu kulturního dědictví a využije jej k většímu zviditelnění regionu a k posílení sociálního, kulturního a ekonomického rozvoje aglomerace.

V důsledku realizace projektu dojde ke kompletní revitalizaci celé památky, včetně restaurování všech interiérových prvků. Dalším důležitým dopadem projektu bude vybavení kaple odpovídajícím interiérem a dosud chybějícími liturgickými předměty, vytvářející podstatu církevního objektu – kaple.

Zpřístupněním kaple sv. Anny návštěvníkům Olomoucké aglomerace dojde k rozšíření nabídky turistické atraktivity a k vytvoření ucelenější komplexní prohlídky.

 

Stručný popis jednotlivých aktivit:

1. Stavební úpravy revitalizace kaple sv. Anny

(statické zajištění, obnova podlah, sanace objektu, elektroinstalace, instalace podlahového topení, nové osvětlení kaple, renovace dřevěných prvků, renovace krovů a střešního opláštění, instalace kamerového a zabezpečovacího systému kaple, instalace nového ozvučení, výroba repliky náhrobního kamene)

 

2. Restaurování interiérových vnitřních částí kaple sv. Anny

(varhanní skříň, varhanní stroj, oltář/retábl, dřevěné dveře a schodiště do kaple sv. Barbory, vitráže, rámy, kamenné prvky)

 

3. Pořízení nezbytného vybavení kaple sv. Anny

(dřevěné prvky: lavice, abak, sedes pro kněze a přísedící, pomocný stolek, vybavení zpovědní místnosti)

(liturgické předměty: oltář, ambon, svatostánek s křížem a věčným světlem, kropenky, paškál, svícny)

 

4. Digitalizace krypty kaple sv. Anny

(zdokumentování, zakreslení a digitalizace krypty, včetně zpracování výstupů digitalizace do virtuální prohlídky)

aktuality

Pozvání pro všechny příznivce MKO

Pozvání pro všechny příznivce MKO

Metropolitní kapitula zve všechny příznivce na akci „ Poděkování za úrodu“ , která se koná dne 22.09.2019. Ostatní podrobnosti v přiložené kopii posteru k dané akci.  

více...

Dokončení „Revitalizace kaple sv. Anny“ se blíží

Dokončení „Revitalizace kaple sv. Anny“ se blíží

Kaple sv. Anny – jeden z objektů Národní kulturní památky Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava prochází od r.2017 revitalizací, jež probíhá v několika etapách na různých úrovních, dle pevně stanoveného harmonogramu a vydaných závazných podmínek Národním památkovým ústavem – pracoviště Olomouc.

více...

Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci
Biskupské náměstí 841/2
779 00 Olomouc

IČ: 60799358
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
587 405 407

novinky

Pozvání pro všechny příznivce MKO

Pozvání pro všechny příznivce MKO

Metropolitní kapitula zve všechny příznivce na akci „ Poděkování za úrodu“ , která se koná dne 22.09.2019. Ostatní podrobnosti v přiložené kopii posteru k dané akci.  

více...

Dokončení „Revitalizace kaple sv. Anny“ se blíží

Dokončení „Revitalizace kaple sv. Anny“ se blíží

Kaple sv. Anny – jeden z objektů Národní kulturní památky Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava prochází od r.2017 revitalizací, jež probíhá v několika etapách na různých úrovních, dle pevně stanoveného harmonogramu a vydaných závazných podmínek Národním památkovým ústavem – pracoviště Olomouc.

více...

Pozvání pro všechny příznivce MKO

Pozvání pro všechny příznivce MKO

Metropolitní kapitula zve všechny příznivce na akci „ Poděkování za úrodu“ , která se koná dne 22.09.2019. Ostatní podrobnosti v přiložené kopii posteru k dané akci.  

více...

Dokončení „Revitalizace kaple sv. Anny“ se blíží

Dokončení „Revitalizace kaple sv. Anny“ se blíží

Kaple sv. Anny – jeden z objektů Národní kulturní památky Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava prochází od r.2017 revitalizací, jež probíhá v několika etapách na různých úrovních, dle pevně stanoveného harmonogramu a vydaných závazných podmínek Národním památkovým ústavem – pracoviště Olomouc.

více...

Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci
Biskupské náměstí 841/2
779 00 Olomouc

IČ: 60799358
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
587 405 407
Copyright © 2018 | created in zlin by Weboo | All rights reserved.