Lesy

Lesní výroba

Lesní výroba

Myslivost

Obnova porostu

Myslivost

Myslivost má na historickém majetku Metropolitní kapituly u sv. Václava tradici. Myslivost je součástí dlouhodobého hospodaření v krajině. Cílem Metropolitní kapituly jako vlastníka honebních pozemků je myslivecky hospodařit tak, aby došlo k postupnému souladu mezi lesnickým a mysliveckým hospodařením. Výsledkem by měla být rovnováha mezi početním stavem zvěře a prostředím, ve kterém žije.

Vzhledem k tomu, že myslivost má významný vliv na ekonomiku hospodaření na lesním majetku, rozhodla se Metropolitní kapitula obhospodařovat dvě vlastní honitby ve vlastní režii. Využívá k tomu částečně své zaměstnance a částečně poplatkové lovce. V ostatních případech, kdy nebylo možné vytvořit honitbu vlastní, pronajala nebo nechala přičlenit honební pozemky do sousedních honiteb.

Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci tak obhospodařuje v současné době 2 vlastní honitby o výměře 1 8748 ha (honitba Hrubá Voda a honitba Jívová-les). V honitbách Metropolitní kapituly jsou zastoupeny téměř všechny druhy spárkaté zvěře vyskytující se na území ČR (srnčí, černá, jelení, dančí, mufloní). Plánované chovy jsou pak pouze pro zvěř srnčí a ze zvěře drobné pak zajíc.

Poplatkové lovy na výše jmenované druhy zvěře je možno objednat v kanceláři Kapitulních lesů ve Velké Bystřici, ul. Křížkovského 38, Velká Bystřice (fara, 1. patro).

Mapy revírů

Revír 1

669 ha

Inocenc Sedláček
+420 733 742 103

Revír 2

633 ha
Patrik Rokyta
+420 775 288 462
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Revír 3

654 ha
Marek Navrátil
+420 739 539 895

Revír 4

643 ha
Jan Galvani
+420 733 742 104

Revír 5

606 ha
Ing. Lukáš Můčka
+420 723 916 381
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Povolení k vjezdu

Výjimky ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel na pozemcích Metropolitní kapituly se vydávají na omezenou dobu (kalendářní rok) zpravidla v těchto případech:

  • osobám vykonávajícím práce na základě smlouvy na pozemcích Metropolitní kapituly
  • osobám provádějícím činnosti v celospolečenském zájmu
  • osobám s trvalým bydlištěm na pozemcích, na které je přístup pouze po účelových komunikacích ve vlastnictví Metropolitní kapituly nebo osobám na těchto pozemcích hospodařících
  • majitelům staveb pro individuální rekreaci; výjimka se vydává pouze na konkrétní účelovou komunikaci pro zabezpečení přístupu k rekreačnímu objektu.
  • fyzickým osobám vykonávajícím výkon práva myslivosti
Výjimky jsou vydávány v kanceláři Kapitulních lesů ve Velké Bystřici, Křížkovského 38 (fara,1. patro). Cena stanovená pro rok 2019 činí 150 Kč vč. DPH.

Zákaz vjezdu a stání neplatí bezpečnostní a záchranné složky, příslušné orgány státní správy, obsluha objektů ve veřejném zájmu, havarijní čety apod.

aktuality

Poděkování za úrodu

Poděkování za úrodu

více...

Posvěcení kostela sv. Anny 18. 11. 2019

Posvěcení kostela sv. Anny 18. 11. 2019

Po dokončení opravy – revitalizace bývalého rektorátního kostela sv.Anny, jež je součástí národní kulturní památky Olomoucký hrad, byl kostel dne 18.11.2019 posvěcen arcibiskupem Janem Bosco Graubnerem .

více...

Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci
Biskupské náměstí 841/2
779 00 Olomouc

IČ: 60799358
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
587 405 407

číslo datové schránky: pu9p2nf

novinky

Poděkování za úrodu

Poděkování za úrodu

více...

Posvěcení kostela sv. Anny 18. 11. 2019

Posvěcení kostela sv. Anny 18. 11. 2019

Po dokončení opravy – revitalizace bývalého rektorátního kostela sv.Anny, jež je součástí národní kulturní památky Olomoucký hrad, byl kostel dne 18.11.2019 posvěcen arcibiskupem Janem Bosco Graubnerem .

více...

Poděkování za úrodu

Poděkování za úrodu

více...

Posvěcení kostela sv. Anny 18. 11. 2019

Posvěcení kostela sv. Anny 18. 11. 2019

Po dokončení opravy – revitalizace bývalého rektorátního kostela sv.Anny, jež je součástí národní kulturní památky Olomoucký hrad, byl kostel dne 18.11.2019 posvěcen arcibiskupem Janem Bosco Graubnerem .

více...

Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci
Biskupské náměstí 841/2
779 00 Olomouc

IČ: 60799358
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
587 405 407

číslo datové schránky: pu9p2nf

Copyright © 2020 | created in zlin by Weboo | All rights reserved.