Lesy

Lesní výroba

Lesní výroba

Myslivost

Obnova porostu

Myslivost

Myslivost má na historickém majetku Metropolitní kapituly u sv. Václava tradici. Myslivost je součástí dlouhodobého hospodaření v krajině. Cílem Metropolitní kapituly jako vlastníka honebních pozemků je myslivecky hospodařit tak, aby došlo k postupnému souladu mezi lesnickým a mysliveckým hospodařením. Výsledkem by měla být rovnováha mezi početním stavem zvěře a prostředím, ve kterém žije.

Vzhledem k tomu, že myslivost má významný vliv na ekonomiku hospodaření na lesním majetku, rozhodla se Metropolitní kapitula obhospodařovat dvě vlastní honitby ve vlastní režii. Využívá k tomu částečně své zaměstnance a částečně poplatkové lovce. V ostatních případech, kdy nebylo možné vytvořit honitbu vlastní, pronajala nebo nechala přičlenit honební pozemky do sousedních honiteb.

Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci tak obhospodařuje v současné době 2 vlastní honitby o výměře 1 8748 ha (honitba Hrubá Voda a honitba Jívová-les). V honitbách Metropolitní kapituly jsou zastoupeny téměř všechny druhy spárkaté zvěře vyskytující se na území ČR (srnčí, černá, jelení, dančí, mufloní). Plánované chovy jsou pak pouze pro zvěř srnčí a ze zvěře drobné pak zajíc.

Poplatkové lovy na výše jmenované druhy zvěře je možno objednat v kanceláři Kapitulních lesů ve Velké Bystřici, ul. Kapitulní 110, areál statku.

Mapy revírů

Revír 1

669 ha

Inocenc Sedláček
+420 733 742 103

Revír 2

633 ha
Patrik Rokyta
+420 775 288 462
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Revír 3

654 ha
Marek Navrátil
+420 739 539 895

Revír 4

643 ha
Jan Galvani
+420 733 742 104

Revír 5

606 ha

Ing. Lukáš Můčka
+420 725 627 837
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Povolení k vjezdu

Výjimky ze zákazu vjezdu a stání motorových vozidel na pozemcích Metropolitní kapituly se vydávají na omezenou dobu (kalendářní rok) zpravidla v těchto případech:

  • osobám vykonávajícím práce na základě smlouvy na pozemcích Metropolitní kapituly
  • osobám provádějícím činnosti v celospolečenském zájmu
  • osobám s trvalým bydlištěm na pozemcích, na které je přístup pouze po účelových komunikacích ve vlastnictví Metropolitní kapituly nebo osobám na těchto pozemcích hospodařících
  • majitelům staveb pro individuální rekreaci; výjimka se vydává pouze na konkrétní účelovou komunikaci pro zabezpečení přístupu k rekreačnímu objektu.
  • fyzickým osobám vykonávajícím výkon práva myslivosti
Výjimky jsou vydávány v kanceláři Kapitulních lesů ve Velké Bystřici, Křížkovského 38 (fara,1. patro). Cena stanovená pro rok 2019 činí 150 Kč vč. DPH.

Zákaz vjezdu a stání neplatí bezpečnostní a záchranné složky, příslušné orgány státní správy, obsluha objektů ve veřejném zájmu, havarijní čety apod.

Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci
Biskupské náměstí 841/2
779 00 Olomouc

IČ: 60799358
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
587 405 407

číslo datové schránky: pu9p2nf

Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci
Biskupské náměstí 841/2
779 00 Olomouc

IČ: 60799358
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
587 405 407

číslo datové schránky: pu9p2nf

Copyright © 2021 | created in zlin by Weboo | All rights reserved.